Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

controversial
05:41
4712 2a87 390
Reposted fromAnetzschka Anetzschka viaRani Rani
controversial
05:41
Reposted frompjoter pjoter viaRani Rani

December 08 2016

controversial
19:36
3597 5bbd 390
Reposted bydotmariusz dotmariusz
controversial
19:06
Reposted fromtichga tichga viazEveR zEveR
controversial
19:06
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaKaviah Kaviah
controversial
19:05
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viazEveR zEveR
controversial
19:03
9889 f06b 390
Reposted fromphilipp philipp viaKaviah Kaviah
controversial
19:02
To by tłumaczyło, czemu niektórzy wierzą we wszystkie clickbaity, ale pierdyliard prac naukowych nt. GMO czy globalnego ocieplenia to wciąż za mało wiarygodne źródło.
controversial
19:00
Reposted fromnaich naich viaMilkyJoe MilkyJoe
controversial
18:58
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
controversial
18:58
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaUbik Ubik
controversial
18:58
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaUbik Ubik
controversial
18:58
1215 cb0b 390
Reposted fromarthi arthi viaantecedentia antecedentia
controversial
18:57
Reposted frompjoter pjoter viahornypigeon hornypigeon
controversial
18:56
controversial
18:55
controversial
18:55
controversial
18:55
A po co nam te bzdurne teorie? Zresztą, to przecież tylko teoria :| nikt nigdy nie udowodnił ewolucji, zwyczajny wymysł bzdur, żeby jakoś sztucznie uargumentować, że świat ma więcej niż 6 tys. lat :/
controversial
18:53
3273 99c6 390
Reposted fromkandyzowaneowoce kandyzowaneowoce viaantonim antonim

December 07 2016

controversial
20:00
1525 0d06 390

Obóz Narodowo-Reniferowy
Reposted byludekkarrolkaantproofhurraantonim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl